Aktualności

Modernizacja infrastruktury IT oraz tworzenie i upowszechnianie baz danych
dotyczących wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Filharmonię Sudecką
w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 4. Realizacja: lipiec 2012r. - grudzień 2013r.
Wykonanie strony internetowej wraz z pakietem e-usług dla Filharmonii
Sudeckiej w Wałbrzychu. Realizacja: grudzień 2012r. - sierpień 2013r.
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EFRR ORAZ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W RAMACH RPO WD NA LATA 2007-2013
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowana z budżetu województwa dolnośląskiego.
Copyright © 2013 Filharmonia Sudecka
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl