Ustawienie widoczności:
Kontrast: kontrast1 kontrast2 kontrast3 kontrast4
Czcionka: A A+ A++

W związku z modernizacją budynków Filharmonii Sudeckiej KASA BILETOWA ZOSTAŁA PRZENIESIONA TYMCZASOWO do Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, ul. Słowackiego 26. W dniu koncertowym kasa biletowa funkcjonować będzie w BWA w godzinach 14:00 - 17:00, natomiast od godz. 18:00 w miejscu odbywania się koncertu.

Godziny otwarcia kasy:

 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 10:00 - 15:30

 piątki koncertowe - 14:00 - 17:00

 piątki koncertowe  (w miejscu koncertu) - 18:00 - 19:00

 
kasa biletowa: +48 501-674-397
telefon czynny w godzinach otwarcia kasy
 
bilety@filharmonia-sudecka.pl


plakat_letnia_serenada___25.08.2018_3.png 

 

otwarcie_1.jpg


  adams.jpg


 

  baner_na_www.jpg

Harmonogram koncertów w ramach rezydencji

Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program "Dyrygent - rezydent" ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. 


  Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w repertuarze.


 

       20170307_filharmonia_049.png

16.11.2016 na konferencji prasowej w holu Filharmonii Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, w obecności Prezydenta Miasta Wałbrzych Romana Szełemeja oraz Dyrektor Filharmonii Elżbiety Łaganowskiej ogłosił przyznanie środków na Modernizację obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 

 Przedmiot, zakres, cele projektu, planowane efekty.

pasek_loga_programu.jpg

 

W związku z modernizacją sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej KASA BILETOWA ZOSTAŁA PRZENIESIONA do Biura Programowo - Koncertowego na II piętrze budynku FS. W dniu koncertowym kasa biletowa funkcjonować bedzie w biurze w godzinach 14:00 - 17:00, natomiast od godz. 18:00 w miejscu odbywania się koncertu.

Zmianie uległy także godziny otwarcia kasy: 


 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek  10:00 - 16:00     kasa biletowa: +48 (74) 842-28-93
       bilety@filharmonia-sudecka.pl
 piątki koncertowe 14:00 - 17:00    (sekretariat FS)
  18:00 - 19:00    (w miejscu koncertu)

 

 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.