ico_bip.png   images_1.jpg imgres_1_1.jpg

Filharmonia Sudecka

Sala koncertowaZostała założona w 1978 roku przez Józefa Wiłkomirskiego, który był jej pierwszym Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym do 31 sierpnia 2005 roku. Jest jedną z najważniejszych instytucji kultury Dolnego Śląska. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej liczy około 68 muzyków.

 

Uznany powszechnie wysoki poziom orkiestry pozwala na wykonywanie utworów rangi arcydzieł światowych kompozytorów polskich i zagranicznych.

 

 

 

Filharmonia regularnie daje koncerty nie tylko w swojej siedzibie, ale także gościnnie w wielu miastach Polski, Francji, Włoch, Niemiec, Szwajcarii współpracując z także z wybitnymi artystami i solistami – muzykami i śpiewakami. Również zespoły kameralne Filharmonii występowały także w byłym ZSRR, Szwajcarii, Niemczech i Francji. Od czasów powstania brała udział w wielu festiwalach i konkursach krajowych oraz zagranicznych. Na estradzie Filharmonii Sudeckiej mieli okazję wystąpić dyrygenci i soliści z całej niemal Europy, a także z tak odległych i egzotycznych krajów, jak Argentyna, Brazylia, Chile, Chiny, Japonia, Korea, Kuba, Liban, Meksyk, Nowa Zelandia i inne. Filharmonia współpracuje z takimi artystami, jak V. Ojstrach, W. Wiłkomirska, A. Makowicz, R. Vlatkowic, L. Możdżer, J. Maksymiuk, P. Paleczny, Wł. Korcz czy K. Dębski.

  kapital_ludzki__przekonwertowany_.png logo_ds.png ue_flag.png  

 

Modernizacja infrastruktury IT oraz tworzenie i upowszechnianie baz danych dotyczących wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 4. Realizacja: lipiec 2012 - sierpień 2014 roku.


Wykonanie strony internetowej wraz z pakietem e-uslug dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Realizacja: grudzień 2012 - sierpień 2014 roku.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2007-2013

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.