Filharmonia Sudecka

      Filharmonia Sudecka została założona w 1978 roku przez Józefa Wiłkomirskiego, który był jej pierwszym Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym do 31 sierpnia 2005 roku. Jest jedną z najważniejszych instytucji kultury Dolnego Śląska. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej liczy około 80 muzyków. 
     Uznany powszechnie wysoki poziom orkiestry pozwala na wykonywanie utworów rangi arcydzieł światowych kompozytorów polskich i zagranicznych.
Filharmonia regularnie daje koncerty nie tylko w swojej siedzibie, ale także gościnnie w wielu miastach Polski, Francji, Włoch, Niemiec,     Szwajcarii współpracując z także z wybitnymi artystami i solistami – muzykami i śpiewakami. Również  zespoły kameralne Filharmonii występowały także w byłym ZSRR, Szwajcarii, Niemczech i Francji. Od czasów powstania brała udział w wielu festiwalach i konkursach krajowych oraz zagranicznych. Na estradzie Filharmonii Sudeckiej mieli okazję wystąpić dyrygenci i soliści z całej niemal Europy, a także z tak odległych i egzotycznych krajów, jak Argentyna, Brazylia, Chile, Chiny, Japonia, Korea, Kuba, Liban, Meksyk, Nowa Zelandia i inne.      Filharmonia współpracuje z takimi artystami, jak V. Ojstrach, W. Wiłkomirska, A. Makowicz, R. Vlatkowic, L. Możdżer, J. Maksymiuk, P. Paleczny, Wł. Korcz czy K. Dębski.
    Szczególny nacisk Filharmonia Sudecka kładzie na działalność edukacyjną dzieci i młodzieży. Organizowane są otwarte próby orkiestry i cykliczne audycje dla dzieci i młodzieży, na których młoda wiekiem widownia poznaje tajniki gry na instrumentach i dzięki specyficznej formie nauki przez zabawę poznaje twórczość kompozytorów z krajów europejskich, z innych kontynentów – nawet odległej Afryki i Azji. Dzięki tym działaniom na koncertach symfonicznych gościmy coraz liczniejszą grupę młodzieży, która odczuwa potrzebę bezpośredniego obcowania z kulturą. Dla tej publiczności Filharmonia Sudecka corocznie organizuje koncerty specjalne z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Dni Muzyki Filmowej lub Mikołajek.
    Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej prezentuje dzieła symfoniczne, oratoryjno-kantatowe i popularne począwszy od muzyki dawnej, poprzez największe kompozycje klasyczne i romantyczne, aż po muzykę współczesną. Zespół ma na swoim koncie także kilka prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich i obcych.
W ciągu 35 – letniej działalności Filharmonia Sudecka  wypracowała  także bardzo szeroki repertuar w oparciu o muzyczne tradycje polskie, a także czeskie i niemieckie.
    Na Dolnym Śląsku bowiem przez długie lata krzyżowały się wpływy właśnie tych trzech kultur, dzięki czemu utwory prezentowane przez orkiestrę Filharmonii Sudeckiej są gorąco przyjmowane w każdym z tych krajów. 
  Do kalendarza imprez Filharmonii na stałe wpisały się: Międzynarodowy Festiwal H. Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju, Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Hiolskiego w Kudowie - Zdroju, Letnia Serenada, podczas którego Rynek w Wałbrzychu rozbrzmiewa muzyką operową, operetkową, Turnieje Tenorów polskich scen operowych realizowane w dwóch uzdrowiskach dolnośląskich Szczawnie – Zdroju i Kudowie Zdroju, Dni Muzyki Filmowej, podczas których prezentowane są koncerty kompozytorów polskich, muzyki filmów dla dzieci, muzyka najlepszych filmów świata.
  Niezwykłą popularnością cieszą się Koncerty Bożonarodzeniowe prezentujące nastrojowe dzieła W.A. Mozarta, J.S.Bacha i A.Vivaldiego oraz Koncerty Noworoczne z taneczną muzyką J.Straussa, J.Offenbacha, F.Lehara, A.Dvoraka, J.Brahmsa.
Specjalnie, dla naszych melomanów, każdego roku w styczniu, realizowany jest Koncert Życzeń, podczas którego Orkiestra wykonuje utwory zaproponowane przez naszych melomanów.
W okresie wrzesień 2005 - listopad 2010 Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Filharmonii był Dariusz Mikulski.
 
Od grudnia 2010 Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Filharmonii Sudeckiej jest Jerzy Kosek.
 
Modernizacja infrastruktury IT oraz tworzenie i upowszechnianie baz danych
dotyczących wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Filharmonię Sudecką
w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 4. Realizacja: lipiec 2012r. - grudzień 2013r.
Wykonanie strony internetowej wraz z pakietem e-usług dla Filharmonii
Sudeckiej w Wałbrzychu. Realizacja: grudzień 2012r. - sierpień 2013r.
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EFRR ORAZ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W RAMACH RPO WD NA LATA 2007-2013
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowana z budżetu województwa dolnośląskiego.
Copyright © 2013 Filharmonia Sudecka
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl