Koncert symfoniczny - noworoczny: Gala muzyki wiedeńskiej

miejsce: sala koncertowa Filharmonii Sudeckiej, ul.Słowackiego 4, Wałbrzych

godz.19:00 08.01.2021 r.

zwiń

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII SUDECKIEJ

NAD PIĘKNYM MODRYM DUNAJEM

 

Program

Muzyka dynastii Straussów  
   

Koncert symfoniczny online - karnawałowy

miejsce: sala koncertowa Filharmonii Sudeckiej, ul.Słowackiego 4, Wałbrzych

godz.19:00 22.01.2021 r.

dyrygent: Bartosz Żurakowski

zwiń

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII SUDECKIEJ

 

Program

Edward Grieg Tańce symfoniczne
George Bizet Symfonia C-dur
  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.