Piotr Więcław

zwiń

Piotr Więcław to absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Krzysztofa Sperskiego i dr hab. Tadeusza Samerka (dyplom z wyróżnieniem). Laureat krajowych i międzynarodowych konkursów solowych i kameralnych (III miejsce na Makroregionalnym Konkursie wiolonczelowo-kontrabasowym w Augustowie, III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym we Wrocławiu, III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa w Gdańsku, finalista Międzynarodowego Konkursu Kameralnego im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi). Od 2009 do 2010 roku piastował stanowisko drugiego koncertmistrza wiolonczel w orkiestrze Orchestra Giovanile Italiana we Florencji  pod batutą Nicoli Paszkowskiego. Swoje umiejętności gry na wiolonczeli doskonalił na licznych warsztatach i lekcjach mistrzowskich m. in. u Michaela Flaksmana, Enrico Bronziego, Mario Brunello, Catalina Ilea, Stefana Popova, Pawła Głombika, Andrzeja Bauera, Tomasza Strahla, Luca’i Franzetti. Od maja 2011 roku jest koncertmistrzem wiolonczel w orkiestrze Filharmonii Gorzowskiej.

 

piotr_wieclaw_foto.jpg

Józef Wiłkomirski

zwiń

jozef_wilkomirski.jpg


Józef Wiłkomirski – urodził się 15 maja 1926 roku w Kaliszu. Dzieciństwo spędził w Łodzi. Zgodnie z wolą ojca, rozpoczął naukę muzyki mając pięć lat. Następnie był uczniem w klasie wiolonczeli Konserwatorium Muzycznego w Łodzi. Wojna przerwała naukę, którą podjął po wyjeździe do Warszawy w roku 1941. Jako żołnierz Armii Krajowej brał udział w powstaniu Warszawskim, a po jego upadku został wywieziony do Niemiec do Stalagu XB w Sandbostel. Po wyzwoleniu wrócił w grudniu 1945 roku do Łodzi, gdzie znajdowała się jego rodzina. Rozpoczął studia na Uniwersytecie (historia i antropologia) oraz w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (wiolonczela i dyrygentura). Jednocześnie pracował jako wiolonczelista w orkiestrze Filharmonii Łódzkiej. Jeszcze jako student dyrygował koncertami orkiestry PWSM oraz przedstawieniami w Teatrze. Był działaczem studenckim na Uniwersytecie i członkiem Zarządu „Bratniej Pomocy”. Na skutek zatargu z dyrektorem Filharmonii, który był zarazem jego profesorem, musiał w roku 1949 wyjechać z Łodzi. Rozpoczął pracę w Operze Warszawskiej jako wiolonczelista, studiując jednocześnie dyrygenturę w PWSM w Warszawie. 9 czerwca 1950 r. dyrygował orkiestrą Filharmonii Warszawskiej na swoim koncercie dyplomowym. 22 września tegoż roku prowadził w Krakowskiej Filharmonii swój pierwszy gościnny koncert. Jego rezultatem było zaangażowanie na etat dyrygenta. W latach 1951-54 był kolejno dyrygentem w Zespole „Mazowsze” i kierownikiem muzycznym Zespołu „Skolimów”. Następnie w latach 1954-57 pracował jako II dyrygent w Państwowej Filharmonii w Poznaniu. We wrześniu 1957 r. objął stanowisko dyrektora i kierownika artystycznego Państwowej Filharmonii w Szczecinie. Wiosną 1971 roku z przyczyn politycznych został zwolniony z pracy i do grudnia roku 1977 pozostawał bez stałego zatrudnienia.


W roku 1978 zorganizował Filharmonię w Wałbrzychu (obecnie noszącą nazwę Filharmonia Sudecka), której do 30 listopada 2005r.dyrektorem naczelnym i artystycznym. Jako gościnny dyrygent występował we wszystkich polskich filharmoniach oraz w Teatrze Wielkim w Warszawie i w Operze Wrocławskiej. Dyrygował także w ponad 20 krajach Europy, Ameryki i Azji, między innymi czterokrotnie w Paryżu. W roku 1968 zaczął komponować i jego utwory były dotąd wykonywane w 14 krajach, między innymi w USA, Iranie, Turcji. W latach 1978-91 był dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu. Jest działaczem społecznym i pełnił rozmaite funkcje, między innymi przewodniczącego stowarzyszeń kulturalnych. Był także przez szereg kadencji radnym miejskim i wojewódzkim. Współpracował przez szereg lat z radiem i telewizją w Szczecinie, Wałbrzychu i Wrocławiu, między innymi jako autor własnych programów. Wygłosił ponad 200 prelekcji dla rozmaitych środowisk. Współpracował jako dziennikarz z różnymi czasopismami, zajmując się nie tylko problematyką muzyczną. Obecnie ma stały felieton w tygodniku „Nowa Wałbrzyska”. Łącznie opublikował około 300 artykułów. Jego nazwisko znajduje się w kilkunastu polskich i zagranicznych encyklopediach, słownikach i „Who is who”. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Posiada ponad 20 rozmaitych nagród i medali, między innymi Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej, Złotą Odznakę Przyjaciela Dzieci, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Order Sztandaru Pracy I Klasy, Krzyże: Kawalerski, Oficerski i Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Jan Miłosz Zarzycki

zwiń

 

Dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, finalista i laureat międzynarodowych konkursów muzycznych we Włoszech, w Hiszpanii i na Węgrzech.

W roku 1994 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w klasie dyrygentury Marka Pijarowskiego we Wrocławiu. Swoje studia dyrygenckie uzupełniał w Wiedniu i w Berlinie, gdzie miał okazję poznać sztukę dyrygencką takich mistrzów batuty, jak: Seiji Ozawa, Kurt Masur, Claudio Abbado. Jest również absolwentem wydziału instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach (1990 r.), jako skrzypek został laureatem licznych konkursów muzycznych. Ukończył też Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 1988 objął kierownictwo Studenckiej Orkiestry Kameralnej Jeunesses Musicales przy Akademii Muzycznej w Katowicach, w latach 1992-1993 współpracował z Państwową Operą we Wrocławiu. W kwietniu 1994 r. wziął udział w I Ogólnopolskim Przeglądzie Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku, gdzie zajął ex aequo I miejsce, a także otrzymał trzy nagrody pozaregulaminowe, m.in. nagrodę orkiestry. W roku 1997 otrzymał III nagrodę na VII Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. A. Toscaniniego w Parmie, następnie odbył tournée koncertowe po Włoszech z Orkiestrą Symfoniczną Emilii Romanii im. A. Toscaniniego.

Współpracował z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, z orkiestrą Sinfonia Varsovia oraz z Warszawską Operą Kameralną. W 1999 roku został adiunktem i członkiem Katedry Dyrygentury Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, od tego czasu prowadzi też Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne w Szczecinie. W 2004 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej.

Dyrygował większością polskich orkiestr filharmonicznych. Koncertował w Niemczech, Francji, Austrii, Holandii, Czechach, Rosji, Włoszech, Ukrainie, Macedonii, USA, Portugalii, Meksyku, Norwegii, Belgii, Litwie i Białorusi. Ma w swoim dorobku dwanaście nagranych płyt, w tym trzy nominowane do Nagrody Muzycznej „Fryderyk”.

W 2008 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował go Nagrodą Specjalną w uznaniu nieocenionych zasług dla polskiej kultury muzycznej, w roku 2011 – dyplomem za wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa Fryderyka Chopina, a w roku 2013 – Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Otrzymał też Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora sztuk muzycznych.

 

dsc_3284_01.jpg

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.