Kasa Biletowa

501-674-397 
czynny w godzinach pracy kasy
 
bilety@filharmonia-sudecka.pl
 
 
KASA BILETOWA ZNAJDUJE SIĘ W HOLU FILHARMONII SUDECKIEJ im. JÓZEFA WIŁKOMIRSKIEGO w WAŁBRZYCHU
 
 czynna:

 

poniedziałek - piątek 10:00 - 15:30  

 

piątki koncertowe 14:00 - 19:00  
       
       
       

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

    ul. Słowackiego 4,

    58-300 Wałbrzych

Sekretariat

    +48(74)842-32-87
    fax:(74)842-32-89
    info@filharmonia-sudecka.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Koncertowa Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

 

 

plan_sali___2018.jpg

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.