ZAKŁADKA  POZIOMA  -  GÓRNA

logo Filharmonii Sudeckiej – aktywne, powoduje przeniesienie do podstrony głównej,

logo BIP – aktywne, powoduje przeniesienie do strony BIP instytucji kultury,

logo facebook – aktywne, powoduje przeniesienie do strony facebook instytucji kultury,

logo DOKIS.pl – aktywne, powoduje przeniesienie do strony portalu dokis.pl,

 

mapa strony – informacje o zawartości poszczególnych zakładek i elementów strony,

o nas – podstawowe informacje dotyczące instytucji kultury pogrupowane w działach: dyrekcja, dział programowo-koncertowy, dział kadr, dział księgowości, dział marketingu i pozyskiwania środków pozabudżetowych, dział techniczno-gospodarczy, dział obsługi, stanowiska bezpośrednio podległe dyrektorowi,

ogłoszenia – przetargi, zapytania ofertowe, praca, sprzedaż,

oferta – wynajem sali koncertowej, zespoły,

kontakt – zawiera podstawowe dane adresowe i aktywną mapę w profilu google.pl,

encyklopedia muzyczna – zawiera informacje dotyczące muzyki, w szerokim kontekście repertuaru realizowanego przez instytucję kultury.

 

Poniżej zakładki poziomej – górnej znajdują się opcje ustawienia widoczności dla osób niedowidzących: cztery rodzaje kontrastów (tło jasne i litery czarne, tło czarne i litery białe, tło żółte i litery czarne, tło czarne i litery żółte) oraz trzy rodzaje czcionek (mała, średnia, duża).

 

Poniżej opcji ustawienia widoczności dla osób niedowidzących znajduje się rotator z bieżącymi informacjami o repertuarze koncertowym, sporządzonymi  w formach plików graficznych. Ilość rotujących zakładek jest zmienna. 

 

 

 

ZAKŁADKA  POZIOMA  -  ŚRODKOWA

Filharmonia Sudecka – zawiera zwięzłą informację o instytucji kultury,  

plan sali – graficzny obraz Sali Koncertowej z podziałem na: miejsca, rzędy, kategorie miejsc,

ceny biletów – informacja o rodzajach abonamentów i biletów, ich cenach oraz warunkach nabycia ulg w zakupie wejściówek,

orkiestra – zawiera zwięzłą informację o Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu; dodatkowo wyszczególnieni są muzycy w grupach poszczególnymi instrumentami; „aktywne” nazwiska mają rozwinięcie w postaci not osobowych (brak takiego tekstu oznacza brak zgody muzyka na publikację lub niedostarczenie tekstu),

nasi goście – zawiera zwięzłą informację o gościach Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – muzykach, kompozytorach  i dyrygentach – wyszczególnionych według układu alfabetycznego; „aktywne” nazwiska mają rozwinięcie w postaci not osobowych

audycje – zawiera aktualną ofertę audycji muzycznych (wyjazdowych i w siedzibie) skierowanych głównie do dzieci i młodzieży,

galeria – zawiera fotorelacje z wydarzeń realizowanych przez (z udziałem) Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu, z podziałem na koncerty i anonsujące je plakaty

zespoły – zakładka prezentuje ofertę koncertów kameralnych grup działających w strukturze Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu lub w skład których wchodzą czynni muzycy Orkiestry Symfonicznej,

sponsorzy – przedstawia loga (zwykle aktywne) organizacji, firm, instytucji oraz mediów, współpracujących z Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu,

 

Poniżej zakładki poziomej – środkowej znajdują się aktywny link do regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii Sudeckiej.

 

 

 

ZAKŁADKA  POZIOMA  -  DOLNA

Zawiera tekstowe i graficzne informacje, dotyczące projektów realizowanych przez instytucję kultury z udziałem środków europejskich. 

 

 

 

ZAKŁADKA  PIONOWA  -  LEWA

kalendarz – zakładka porządkuje wydarzenia realizowane przez instytucję kultury w porządku chronologicznym; po kliknięciu na zaciemnioną datę przenosi do opisu wydarzenia

zobacz cały repertuar - zakładka porządkuje wydarzenia realizowane przez instytucję kultury, prezentując je za pomocą rotatora,

rezerwuj bilet – zakładka przenosi do aplikacji pozwalającej na wybór wydarzenia, wybór miejsca, zakup lub rezerwację biletu;

zapisz się do newslettera – zakładka umożliwia zapisanie się do subskrypcji (pisemnych i graficznych) informacji mailowych, przygotowywanych i kolportowanych przez instytucję kultury, zawierających dane dotyczące repertuaru i aktualnych wydarzeń,

sponsorzy filharmonii – rotator z aktywnymi logami głównych sponsorów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu,

WCAG 2.0 – informacja o spełnieniu, przez stronę internetową Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, wymogów standardu stron przyjaznych dla osób niedowidzących.

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.