ABONAMET NORMALNY

 

na wszystkie koncerty symfoniczne z wyłączeniem Koncertów Specjalnych - 350 zł 

 

ABONAMENT ULGOWY

 

na wszystkie koncerty symfoniczne z wyłączeniem Koncertów Specjalnych - 250 zł 

 

BILETY - KONCERT SYMFONICZNY

 

bilet normalny: 30 zł 

bilet ulgowy: 20 zł 

 

BILETY - KONCERT KAMERALNY, RECITAL

 

bilet normalny: 20 zł  

bilet ulgowy: 10 zł 

 

Na Koncerty Specjalne ceny ustalane są indywidualnie do każdego koncertu.

 

 

BILETY ULGOWE PRZYSŁUGUJĄ

rencistom i emerytom,

dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom uczącym się w trybie dziennym

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.