Oferta edukacyjna - sezon 2021/2022

Szanowni Państwo,

 

Przygotowaliśmy ofertę koncertów edukacyjnych na rok 2021/22  -  cykl 10 koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym (kl. 1-3) pod tytułem:

ŚWIAT MUZYKĄ MALOWANY 

 

Każde spotkanie trwa 30 minut, koszt audycji  350,00zł.

Sugerujemy, aby w audycji muzycznej uczestniczyło  jednorazowo  do 100 dzieci.

 

Drugą naszą propozycją  jest  oferta dla zorganizowanych grup szkolnych (uczniowie kl. starszych szkół podstawowych). Zapraszamy do sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej na  specjalnie przygotowane próby otwarte orkiestry symfonicznej. Pozwolą one poznać kulisy pracy zawodowych muzyków. W trakcie spotkań uczniowie poznają bliżej bieżący repertuar Filharmonii, będziemy wyjaśniać rolę kompozytora i dyrygenta, a także odkrywać istotę pracy i funkcjonowania orkiestry symfonicznej oraz poszczególnych sekcji instrumentów. Pierwsza próba otwarta w październiku, o terminie  poinformujemy wcześniej, abyście państwo mogli zaplanować taki przyjazd.

 

Mamy nadzieję, że placówki oświatowe będą pracowały w normalnym trybie,  zapraszamy  więc Dyrektorów szkół i przedszkoli do współpracy  w nowym roku szkolnym 2021/2022 i skorzystania z naszych propozycji edukacyjnych.

 

 

Bogusława Kawalec

Organizator Audycji Szkolno-Przedszkolnych

tel. 501 674 493

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.