Oferta edukacyjna - sezon 2019/2020

Szanowni Państwo,

Przed nami kolejny rok szkolny, a z nim nowy sezon koncertowy 2019/2020 r. Filharmonia Sudecka przygotowała nową ofertę edukacyjną:

 

- cykl dla młodszych dzieci pt. „Czarodziejska pięciolinia”

- cykl dla klas starszych pt. „Magia muzyki”

 

Zapraszamy Dyrektorów szkół i przedszkoli do współpracy i skorzystania z naszych audycji muzycznych, jako formy umuzykalniania dzieci i młodzieży.

 

 

Pozdrawiam serdecznie

 

Bogusława Kawalec

Organizator Audycji Szkolno-Przedszkolnych

tel. 74 842 32 87

tel. 501 674 493

Oferta edukacyjna - sezon 2018/2019

Szanowni Państwo,

Przed nami kolejny rok szkolny, a z nim nowy sezon koncertowy 2018/2019 r. Filharmonia Sudecka przygotowała nową ofertę edukacyjną:

 

- cykl dla młodszych dzieci pt. „Kolorowe nutki”

- cykl dla klas starszych pt. „Muzyka w dobrym tonie”

 

Zapraszamy Dyrektorów szkół i przedszkoli do współpracy i skorzystania z naszych audycji muzycznych, jako formy umuzykalniania dzieci i młodzieży.

 

 

Pozdrawiam serdecznie

 

Bogusława Kawalec

Organizator Audycji Szkolno-Przedszkolnych

tel. 74 842 32 87

tel. 501 674 493

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.