Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

Filharmonia Sudecka (pierwsza nazwa Filharmonia Wałbrzyska) powstała w roku 1978 z inicjatywy lokalnych władz i środowiska muzycznego. Wcześniej działała tu Wałbrzyska Orkiestra Symfoniczna, z której wielu muzyków zasiliło szeregi Filharmonii Sudeckiej. O utworzenie nowej instytucji muzycznej poproszono dyrektora Józefa Wiłkomirskiego, który w bardzo krótkim czasie zdołał pozyskać muzyków i 1 - go września 1978r. orkiestra w składzie 69 osób rozpoczęła próby, a już 5-go października dała pierwszy koncert w Hradec Kralove (w byłej Czechosłowacji). Oficjalna inauguracja odbyła się w Wałbrzychu 25-go listopada tegoż roku.

 

Obecnie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej liczy około 80 muzyków. Od czasów powstania brała udział w wielu festiwalach i konkursach krajowych oraz zagranicznych akompaniując nie tylko wielu znanym, ale także początkującym artystom. Występowała w byłej Czechosłowacji, Francji, Niemczech, Szwajcarii i Włoszech. Zespoły kameralne Filharmonii występowały także w byłym ZSRR, Szwajcarii, Niemczech i Francji. Na estradzie Filharmonii Sudeckiej mieli okazję wystąpić dyrygenci i soliści z całej niemal Europy, a także z tak odległych i egzotycznych krajów, jak Argentyna, Brazylia, Chile, Chiny, Japonia, Korea, Kuba, Liban, Meksyk, Nowa Zelandia i inne.

 

Szczególny nacisk Filharmonia Sudecka kładzie na działalność edukacyjną dzieci i młodzieży. Audycje szkolne i przedszkolne odbywają się w Wałbrzychu oraz w małych miasteczkach i wsiach Dolnego Śląska pod nazwą "Świat muzyką malowany" i "Inspiracje" (2016/2017), w latach minionych były to m.in. „Podróże z Nutką“ oraz „Muzyczne podróże Koszałka Opałka", „Muza z klasą“, "Klasyka dla młodych", "Muzyczne podróże" i in. Dzieci i młodzież zapoznawane są z brzmieniem instrumentów, poznają historię i kulturę różnych narodów, a poprzez zabawę poznają twórczość kompozytorów z krajów Unii Europejskiej. 

 

W ciągu prawie 40 – letniej działalności Filharmonia Sudecka wypracowała bardzo szeroki repertuar w oparciu o muzyczne tradycje polskie, a także czeskie i niemieckie. Na Dolnym Śląsku przez długie lata krzyżowały się wpływy właśnie tych trzech kultur, dzięki czemu utwory prezentowane przez orkiestrę Filharmonii Sudeckiej są gorąco przyjmowane w każdym z tych krajów. Orkiestra współpracuje z artystami takiej klasy, jak Wanda Wiłkomirska, Piotr Paleczny, Valery Oistrakh, Leszek Możdżer, Katarzyna Duda, Adam Makowicz, Atsuko Seta, Paul Gulda, Akiko Nakajima, Tomasz Strahl, Jerzy Maksymiuk, Wojciech Michniewski, Wojciech Czepiel, Tadeusz Strugała i wielu innych.

 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej prezentuje dzieła symfoniczne, oratoryjno-kantatowe i popularne począwszy od muzyki dawnej, poprzez największe kompozycje klasyczne i romantyczne, aż po muzykę współczesną. Zespół ma na swoim koncie także kilka prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich i obcych. Orkiestra nagrała również kilkanaście płyt CD, które zostały wydane w Polsce i Niemczech, a popularność Filharmonii wśród mieszkańców Dolnego Śląska wyraża się także liczbą 7 prac magisterskich napisanych na jej temat.

 

 

Kunszt artystyczny orkiestry jest niezmiernie wysoko ceniony zarówno przez publiczność, jak i samych muzyków, którzy wspólnie wypracowują wysoki poziom artystyczny zespołu. Dzięki temu możliwe było wykonanie tak wspaniałych i monumentalnych dzieł, jak Carmina Burana C. Orffa, Requiem G. Verdiego, Pasja wg św. Jana J. S. Bacha, wersja estradowa Traviaty G. Verdiego i Strasznego dworu S. Moniuszki, czy wreszcie pełna wersja sceniczna Czarodziejskiego fletu W. A. Mozarta oraz Toski G. Pucciniego. W historii Filharmonii Sudeckiej były to pierwsze pełne spektakle operowe w Wałbrzychu.

 

W ostatnich latach Filharmonia Sudecka przygotowuje spektakularne koncerty dla kilkutysięcznej widowni, w 2014 "Zemsta nietoperza" (w Hali widowiskowo-sportowej AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu), w 2015 "Baron cygański" (w Hali widowiskowo-sportowej AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu i w Hali Stulecia we Wrocławiu) wreszcie w 2016 Sylwestrowa Gala Operetkowa (w Hali widowiskowo-sportowej AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu) zyskując coraz liczniejsze grono melomanów zainteresowanych kulturą wysoką.

Uchwałą nr XXIII/558/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 29.10.2020 Filharmonia Sudecka nosi nazwę Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu.  

Opiekę artystyczną nad Zespołem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej od 1 września 2016 sprawuje Bartosz Żurakowski - Pierwszy Dyrygent Filharmonii Sudeckiej.

 

Od września 2014r. Dyrektorem Naczelnym jest Elżbieta Łaganowska.

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.