ico_bip.png   images_1.jpg imgres_1_1.jpg

UWAGA: INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH ZAKOŃCZONYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W BIP/OGŁOSZENIA/ARCHIWUM


 


Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza Wykonawców, świadczących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia usług hotelowych, do skladania ofert na wykonanie zadania, którego szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej Zamawiajacego, w zakładce BIP, pod adresem www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/70/471.

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania w trybie zapytania ofertowego - usługi poligraficzne 2018/2019

zwiń

Wałbrzych, dnia 20 lutego 2018 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu w postępowaniu publicznym dotyczącym wykonania usług poligraficznych w roku 2018/2019 dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4, na które składały się następujące elementy:

 • druk AFISZE – PLAKATY (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT B1

 • druk AFISZE – PLAKATY (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT B2,

 • druk ULOTKI – REPERTUAR MIESIĘCZNY (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT A4 do DL,

 • druk CITILIGHT (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT 180x120 zm,

 • dostawa pojedynczych zamówień do siedziby Zamawiającego.

   

wyłoniła wykonawcę, który zaproponował najniższą cenę.

Jest nim Zakład Aktywności Zawodowej "VICTORIA" w Wałbrzychu, ul. 1-Maja 112, 58-305 Wałbrzych.

Dokumentacja podstawowych czynności postepowania została zamieszczona tutaj oraz w zakładce BIP, pod adresem www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/70/102


 

Zapytanie ofertowe - usługi poligraficzne 2018/2019

zwiń

Wałbrzych, dnia 8 lutego 2018 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym dotyczącym wykonania usług poligraficznych w roku 2018/2019 dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4

Przedmiotem usługi będzie:

 • druk AFISZE – PLAKATY (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT B1

 • druk AFISZE – PLAKATY (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT B2,

 • druk ULOTKI – REPERTUAR MIESIĘCZNY (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT A4 do DL,

 • druk CITILIGHT (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT 180x120 zm,

 • dostawa pojedynczych zamówień do siedziby Zamawiającego.

   

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony tutaj oraz w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/70/466.

 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.