Inauguracja sezonu artystycznego 2014/2015

miejsce: Sala Filharmonii Sudeckiej

godz.19:00 12.09.2014 r.

dyrygent: Tadeusz Strugała

soliści:

Kato Daiki (Japonia) - fortepian

zwiń

Inauguracja sezonu artystycznego 2014/2015
ABONAMENT

 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej

 

Program:

G. Mahler:Adagietto z V Symfonii cis - moll

E. Grieg: Koncert fortepianowy a - moll op.16

L. van Beethoven: VII Symfonia A - dur op. 92

Wratislavia Ensemble

miejsce: sala Filharmonii Sudeckiej

godz.19:00 19.09.2014 r.

soliści:

 

Rafał Zambrzycki-Payne Dorota Graca
(skrzypce) (skrzypce)
   
 Tomasz Kulisiewicz  Bożena Papała
(skrzypce, altówka) (wiolonczela)
   
Przemysław Witek  
(fortepian)  

 

zwiń

Wratislavia Ensemble
ABONAMENT

 

Koncert kameralny zespołu "Wratislavia Ensemble"  

   

Program:

S. Prokofiew: Sonata na dwoje skrzypiec C-dur Op. 56

D.Szostakowicz: Trio fortepianowe c-moll nr 1 op. 8

B. Bartók: Kwintet fortepianowy

Koncert symfoniczny

miejsce: sala Filharmonii Sudeckiej

godz.19:00 26.09.2014 r.

dyrygent: Krzysztof Kozakiewicz

soliści:
Paweł Tuliński (trąbka)
Ostap Popovych (trąbka)
Mateusz Bednarczyk (marimba)

 

zwiń

Koncert symfoniczny
ABONAMENT


Koncert symfoniczny

Program:


W. A. Mozart: Uwertura do opery "Wesele Figara"

A. Vivaldi: Koncert na dwie trąbki i orkiestrę smyczkową

P. J. Lawrence: Concertino na dwie trąbki, kwintet, perkusję, fortepian i czelestę

N. Rosauro: I Koncert na marimbę i orkiestrę smyczkową

W. A. Mozart: Symfonia C - dur "Jowiszowa" KV 551

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.